HAKKIMIZDA

21. yüzyılda sürdürülebilir bir yaşam için, bugünün ve geleceğin bireylerinin sağlıklı bir çevrede, doğa ile uyum içerisinde, bireysel ve toplumsal gelişmelerini devam ettirmeleri gereklidir.
Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği, doğa ve kent yaşamıyla barışık, sağlıklı 21.yüzyıl toplumu için gerekli olan çevre bilincinin artması ve yaygınlaşması için çalışır. çeşitli alanlarda uzman ve eğitimcilerin oluşturduğu, kar amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluştur.

Yeşil Adımlar, küresel çevre sorunlarının sınır tanımadığı bilinciyle, doğanın ve doğal kaynakların geri dönüşsüz tahribine karşı, çevre konularına duyarlı, yaratıcı, sorumlu ve katılımcı bir toplumun eğitimle varolacağına inanmaktadır.

Logomuz bir kurbağa ama yalnızca rengi yeşil olduğu ve iyi adım atabildiği için değil.

Hızla dünyamızdan kaybolan diğer türler gibi, kurbağaların da nesli tehlikede. Bilim adamları, bu hassas ve deri yoluyla solunum yapan amfibileri, ekosistemler için “kömür madenlerindeki grizu patlamalarını önceden hisseden kanarya’lara benzetiyorlar. Soylarının devamlılığı tehlikeye giren kurbağaların, sadece tarım ilaçları ve insan etkinliklerinin fazla olduğu alanlarda olmayıp, iyi korunan ve bozulmamış ekosistemlerden de yok olması bilim adamlarınca, çok daha ciddi küresel çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğumuzun işareti olarak yorumlandı.

Nedenleri konusunda değişik görüşler var. Bazı bilim adamları ozon tabakasının incelmesi ve ultraviyole ışınlarının (larvaları tahrip ettiğini), bazıları rüzgarlarla taşınan kimyasal maddelerin, bazıları ise asit yağmurlarının kurbağa türlerinin yok olmasına neden olduğu görüşünde.

AMACIMIZ

Toplumun tüm kesimlerine, doğal sistemlerin bütünlüğünü bozmadan yaşamanın bilgi donanımını sağlamak, bütünün dengesine yapılan tehditlere karşı toplumu bilinçlendirmek, uyarmak ve harekete geçirmektir.

HEDEFLERİMİZ

* Gençlerimizin, yaşadıkları çevreye sahip çıkarak, koruma projeleri geliştirmelerini ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bu projeleri yaşama geçirmelerini sağlayacak eğitim programları düzenlemek,

* Çevre eğitiminin temel ve yüksek eğitim kurumlarında yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve ilgili derslerle ilişkilendirilmesi için çalışmalar yapmak,

* Çocuklarda ve gençlerde çevre bilincini artırmaya yönelik, katılımcı çevre etkinlikleri düzenlemek,

* Amaçlarımız doğrultusundaki bilimsel araştırmalar ve yayınları gerçekleştirmek ve desteklemek, çevre ile ilgili konularda bir kaynak merkezi oluşturmak,

* Tüketicileri, günlük yaşamlarında sorgulamadan tükettikleri maddelerin içerikleri, üretim aşamaları, çevreye maliyetleri, çevreye zararlı olduğukanıtlanmış maddelerin alternatifleri konusunda bilgilendirmek, sağlıklı tüketim biçimleri benimsemelerine destek olmak,

* Küçük ve orta ölçekli üreticilere, bir yandan verimliliklerini artırırken diğer yandan çevre dostu üreticiler olmalarının yollarını gösteren, atıkların azaltılması, geri kazanım, israfsız hammadde ve enerji kullanımı konularını içeren eğitici programlar hazırlamak,

* Büyük ölçekli üreticileri, çevreye duyarlı üretim şekilleri konusunda bilgilendirmek.